Już od 1 stycznia 2020!

Już tylko kilka miesięcy zostało do wprowadzenia kas fiskalnych online.Ale co to oznacza?Przedsiębiorcy prowadzący ewidencje za pomocą kas fiskalnych z papierową bądź elektroniczną kopią paragonu, są zobowiązani do wymienienia swojej kasy fiskalnej we wskazanych przez ustawodawcę terminie.

Datecs WP-50 ONLINE

Harmonogram wprowadzenia kas onilne do poszczególnych rodzajów firm:

Od stycznia 2020 roku:

a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

 

Od lipca 2020:

a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Od stycznia 2021:

a) fryzjerskie;

b) kosmetyczne i kosmetologiczne;

c) budowlane;

d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;

e) prawnicze;

f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Novitus Nano ONLINE